Overslaan en naar de inhoud gaan
Hoe Meta gebruikersgegevens wil gebruiken
06 Jun, 2024

Meta wil Facebook- en Instagramberichten gebruiken voor AI-training

Meta, het moederbedrijf van de populaire sociale mediaplatforms Facebook, Instagram en WhatsApp, staat op het punt een controversiële stap te zetten in het gebruik van gebruikersgegevens. Het bedrijf heeft aangekondigd dat het berichten en afbeeldingen van zijn gebruikers wil gebruiken om zijn AI-modellen te trainen. Deze beslissing heeft geleid tot grote bezorgdheid en kritiek, vooral van actiegroep NOYB (None Of Your Business), die meerdere klachten heeft ingediend bij de privacytoezichthouders van de Europese Unie.

Achtergrond van het Privacybeleid van Meta

Op 26 juni treedt een gewijzigde versie van het privacybeleid van Meta in werking. Deze aanpassing stelt Meta in staat om persoonlijke gegevens van gebruikers te gebruiken voor de training van kunstmatige intelligentie (AI) modellen. Volgens Meta is dit gebruik gerechtvaardigd door een zogenaamd ‘legitiem belang’. Echter, deze interpretatie wordt fel betwist door privacyactivisten en juristen.

Reactie van NOYB en juridische uitdagingen

NOYB, geleid door Max Schrems, een bekende privacyactivist, heeft elf klachten ingediend bij verschillende Europese privacywaakhonden, waaronder die in Nederland. Schrems heeft in 2021 al een belangrijke overwinning behaald bij het Europees Hof van Justitie, waarin werd vastgesteld dat het gebruik van persoonlijke gegevens door bedrijven beperkt moet worden. NOYB roept de toezichthouders op om een spoedprocedure tegen Meta te starten vanwege de recente veranderingen in hun privacybeleid.

Volgens Schrems negeert Meta opnieuw de uitspraken van het Europees Hof van Justitie en handelt het bedrijf in strijd met de privacywetten van de EU. ‘Het lijkt erop dat Meta opnieuw schaamteloos de uitspraken van het hof negeert’, aldus Schrems. Deze opmerkingen versterken de roep om striktere handhaving van de privacywetten en betere bescherming van gebruikersgegevens.

Hoe Meta gebruikersgegevens wil gebruiken

Meta verklaart dat het voor de training van zijn AI-modellen gebruik maakt van een ‘combinatie van bronnen’. Deze bronnen bestaan uit openbare gegevens en gegevens waarop het bedrijf licenties heeft. De nieuwe wijziging in het privacybeleid betekent echter dat ook berichten, foto’s en bijschriften die gebruikers op Facebook en Instagram delen, zullen worden gebruikt. Het bedrijf benadrukt dat privéberichten, zoals WhatsApp-gesprekken of directe berichten (DM's) via Instagram, niet worden gebruikt voor AI-training.

Het gebruik van gebruikersgegevens voor AI-training is bedoeld om de prestaties van AI-systemen te verbeteren. Dit kan leiden tot geavanceerdere en nauwkeurigere aanbevelingen, betere inhoudsmoderatie en verbeterde advertentietargeting. Toch roept deze praktijk vragen op over de balans tussen innovatie en privacy.

Impact op gebruikers en privacyzorgen

De aankondiging van Meta heeft geleid tot bezorgdheid bij gebruikers over hoe hun gegevens worden gebruikt en beschermd. Veel gebruikers zijn zich mogelijk niet bewust van de omvang van de gegevens die worden verzameld en hoe deze kunnen worden gebruikt. De mogelijke implicaties voor de privacy van gebruikers zijn aanzienlijk. Gegevens die worden gedeeld op sociale mediaplatforms bevatten vaak persoonlijke en gevoelige informatie. Het gebruik van deze gegevens voor AI-training kan leiden tot ongewenste gevolgen als deze niet goed worden beheerd en beschermd.

Privacydeskundigen waarschuwen dat het gebruik van persoonlijke gegevens voor AI-training risico’s met zich meebrengt, zoals identiteitsdiefstal, onrechtmatige profilering en andere vormen van misbruik. Ze dringen aan op transparantie van bedrijven als Meta over hoe gegevens worden verzameld, opgeslagen en gebruikt.

Wettelijke en ethische overwegingen

De stap van Meta om gebruikersgegevens te gebruiken voor AI-training roept belangrijke juridische en ethische vragen op. Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU moeten bedrijven voldoen aan strikte regels voor het verzamelen, verwerken en opslaan van persoonlijke gegevens. Een ‘legitiem belang’ kan een grondslag zijn voor gegevensverwerking, maar dit moet zorgvuldig worden afgewogen tegen de rechten en vrijheden van de betrokkenen.

Ethisch gezien moeten bedrijven overwegen hoe hun praktijken de privacy en het vertrouwen van gebruikers beïnvloeden. Transparantie en duidelijke communicatie over hoe gegevens worden gebruikt, zijn cruciaal om het vertrouwen van gebruikers te behouden en te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Spanningsveld tussen technologische innovatie en privacybescherming.

De beslissing van Meta om berichten en afbeeldingen van gebruikers te gebruiken voor de training van AI-modellen markeert een belangrijke ontwikkeling in het spanningsveld tussen technologische innovatie en privacybescherming. Terwijl Meta argumenteert dat dit noodzakelijk is voor het verbeteren van zijn diensten, blijven privacyactivisten en juridische experts bezorgd over de mogelijke inbreuken op de privacy van gebruikers.

Het is van essentieel belang dat bedrijven als Meta transparant zijn over hun gegevensverwerkingspraktijken en dat zij zich houden aan de geldende privacywetten. Gebruikers moeten bewust worden gemaakt van hoe hun gegevens worden gebruikt en welke rechten zij hebben om hun privacy te beschermen. De komende maanden zullen cruciaal zijn om te zien hoe de toezichthouders en rechtbanken reageren op de klachten van NOYB en welke stappen er worden genomen om de privacy van gebruikers te waarborgen in een steeds meer door AI gedreven wereld.